ปีศาจชั่วร้าย แท้จริง อยู่ในใจเรา

หลักสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ กรรม หมายถึง  ละเว้นการกระทำชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส ก็คือ สำรวมทั้งกายวาจาใจ  ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ในนิทาน ในนิยาย หรือเรื่องเล่าต่างๆ มักจะพูดถึงพวกที่ชั่วร้าย ซึ่งก็คือ ผู้ร้าย ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับพวกพระเอกที่หมายถึงความดี  ถ้ามองให้เป็นเรื่องของจิตใจ จะพบว่า ความชั่วร้ายจริงๆคือ ความเข้าใจผิด ความยึดมั่นถือมั่น ความหลงในตัวตนของตน ความอยากได้อยากมีอยากเป็น ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท อะไรเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องของใจของเรา เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ไหม  ก็ต้องตอบว่า มีอยู่จริง มีมากกว่านี้อีก  ความเกียจคร้าน ความฟุ้งซ่าน อะไรสารพัดที่ไม่ดีไม่งาม มีทั้งนั้น  สิ่งเหล่านี้คืออะไร ก็คือปีศาจน้อยใหญ่ที่อาศัยในใจของเรา

กำจัดมันซะสิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.