สโลไลฟ์ คือ อะไร?

สโลไลฟ์ ก็คือวิถีชีวิต หรือ แนวคิดใหม่ของคนเมืองน่ะ เปลี่ยนแนวคิดจากชีวิตคือการแข่งขันที่ทำให้ทุกคนแข่งกันหาเงินหาความสุขอย่างเอาเป็นเอาตาย มาเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เข้าใจธรรมชาติของชีวิต ทานอาหารมีคุณค่า พักผ่อนเพียงพอ ทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีเวลาให้ครอบครัว และพระศาสนา

มันจะเป็นไปได้หรือ ?
มีแต่พวกรวยๆแล้วเท่านั้นล่ะมั้งที่ทำได้ ?

ใครก็ทำได้นะ ถ้ารู้จักตนเอง รู้จักงานของตน และตัดสินใจปรับปรุงมันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

อย่างแรกที่จะต้องทำก็คือ จะสโลว์ไลฟ์ไม่ได้ ถ้าไม่มีเงิน !

โปรตติดตาม