ทิฎฐิ คือความเชื่อ ศรัทธา ก็ความเชื่อ มันต่างกันอย่างไร

ทิฎฐิกับศรัทธา ต่างกันอย่างไร ?

ถ้าเปรียบเทียบกันให้เข้าใจง่ายที่สุด
ทิฎฐิ ก็คือ ทฤษฎี ส่วนศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นในทฤษฎีนั้น

เช่นเรื่องของนรกสวรรค์ ทิฎฐิ ก็คือ มีนรกสวรรค์จริง หรือไม่จริง

ทฤษฎีหนึ่ง มีนรกสวรรค์ กับอีกทฤษฎีหนึ่งไม่มีนรกสวรรค์
แล้วเราศรัทธาในทฤษฎีไหนล่ะ  คือจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าหรอกว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ศรัทธาก็คือเราแค่เชื่อ ตามทฤษฎีนั้นๆ   อาจศรัทธาในตัวผู้สอน หรือพิจารณาโดยปัญญาแล้วว่ามันน่าจะใช่ แต่ก็ไม่ได้เห็นจริงหรือสัมผัสมาจริงๆด้วยตัวเอง

ทิฎฐิกับศรัทธา มันต่างกันอย่างนี้แหละ พอเข้าใจไหม