พยายาม ปลูก เตยหอม

นี่เป็นความพยายามครั้งที่สองแล้วล่ะ
ครั้งแรก ปลูกลงกระถาง ดันปล่อยให้น้ำขังจนตายหมดกระถางในไม่กี่อาทิตย์

ครั้งนี้ ลองใหม่ ปลูกในน้ำ แต่โดนรากิน ตายไปหลายต้น

ปลูกเตยนี่มันยากจริงน้อ